Webbutik

MENY

Störningar i stockholmstrafiken 2008

Dokumentbeteckning: 2009:17

I denna rapport redovisas exempel på allvarliga eller principiellt intressanta störningar i Stockholmstrafiken under 2008. Fokus är primärt på framkomlighet och trafikinformation. Redovisningen är inriktad på vad som har hänt, vilka konsekvenserna har blivit avseende framkomlighet och trafiksäkerhet, samt förslag tillåtgärder för att reducera konsekvenserna vid liknande händelser i framtiden.

 

Artikelnr: TV16086