Webbutik

MENY

Störningar i Stockholmstrafiken 2007

Dokumentbeteckning: 2008:97

I denna rapport redovisas exempel på allvarliga eller principiellt intressanta störningar i Stockholmstrafiken under 2007. Fokus är primärt på framkomlighet och trafikantinformation. Redovisningen är inriktad på vad som har hänt, vilka konsekvenserna har blivit för framkomlighet och trafiksäkerhet, samt framförallt förslag till åtgärder för att reducera konsekvenserna vid händelser i framtiden.

Artikelnr: TV15938