Webbutik

MENY

SMADIT - Samverkan Mot Alkohol och Droger i Trafiken. Utvärdering av utvecklingsfasen i Stockholms län 2005 -2007

Dokumentbeteckning: 2007:116

Denna rapport utgör en utvärdering av SMADIT - Samverkan mot alkohol och droger i trafiken - som pågick under tidsperioden 2005-2007. I projektet finns verksamhetsmål, processmål och informationsmål  uppsatta. Detta har utvärderats med hjälp av sammanfattande statistik från verksamheter och enkäter till aktiva personer inom projektet. I rapporten nämns starka och svaga sidor i SMADIT och en del förbättringsförslag att ta med i den fortsatta utvecklingen av SMADIT.
Artikelnr: TV15524