Webbutik

MENY

SMADIT-Samverkan Mot Alkohol och Droger i Trafiken. Utvärdering av försöksverksamheten i Stockholms län 2003-2005

Dokumentbeteckning: 2006:133

SMADIT Stockholms län står för Samverkan mot Alkohol och Droger I Trafiken. Det är ett samarbete mellan Vägverket, Polismyndigheten, Landstinget, Kommunerna och Kriminalvården. Projektet har delats in i en försöksverksamhet 2003-2005 och en utvecklingsfas 2005-2007. På uppdrag av Vägverket Region Stockholm har en utvärdering av SMADITs försöksverksamhet 2003-2005 utförts vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Artikelnr: TV12235