Webbutik

MENY

Slutrapport - Tekniska program tunnel

Dokumentbeteckning: 2010:061

Dåvarande Banverket har under de senaste åren genomfört ett flertal undermarksprojekt med både goda och dåliga erfarenheter. Enligt de långsiktiga planerna kommer Banverket, nu Trafikverket även i framtiden att bygga en ansenlig mängd undermarksprojekt. Mot denna bakgrund initierade dåvarande Banverket ett utvecklingsprojekt avseende tunnel. Det övergripande målet med projektet är att bidra till att få en större säkerhet avseende tid och kostnad för genomförande av undermarksarbeten.

Artikelnr: TV16618