Webbutik

MENY

SLAM för säkrare positionering

Dokumentbeteckning: 2018:070

Utvärdering av användning av SLAM för stöttning av INS, Del av FoU-projektet ”Infrastruktur i 3D” i samarbete mellan Innovation Norge, Trafikverket och TerraTec

Part of the R&D project “Infrastructure in 3D” in cooperation between Innovation Norge, Trafikverket and TerraTec, Report 6C
Artikelnr: TVD-16761