Webbutik

MENY

Slåtter och uppsamling av vegetation på vägkanter

Dokumentbeteckning: 88871

Att samla upp avslagen vägkantsvegetation är det mest optimala ur biologisk synvinkel. Teknik, logistik, kostnader samt eventuella föroreningshalter i vegetationen har undersökts i ett antal fältstudier.
Artikelnr: TV10778