Webbutik

MENY

Skolan medverkar i barnkonsekvensanalyser : genom studier i närsamhället

Dokumentbeteckning: 2006:11

Barns och ungas inflytande och delaktighet är en viktig del i arbetet med att införa ett barnperspektiv i planeringen. Skriften tar upp barns och ungas rätt att påverka beslut om utformningen av den yttre miljön och trafikmiljöåtgärder. Publikationen innehåller bl. a. exempel på hur barn kan kartlägga och beskriva problem i trafikmiljön och medverka i planeringen på sina villkor.

Artikelnr: TV12114