Webbutik

MENY

Skicka bygglovsärende som påverkar Trafikverkets anläggningar i Stockholms och Gotlands län till oss

Dokumentbeteckning: 100799

I broschyren beskrivs varför Trafikverket vill har bygglovsärenden som påverkar våra anläggningar på remiss, och hur man går till väga för att kontakta Trafikverket i dessa ärenden.

Utgåva 4, mars 2018
Artikelnr: TV000395