Webbutik

MENY

Skötsel av öppna vägdagvattenanläggningar

Dokumentbeteckning: 2008:30

Denna handbok behandlar den praktiska skötseln av öppna vägdagvattenanläggningar i form av fördröjnings- och sedimentationsdammar med och utan riklig vegetation samt översilningsytor. Den beskriver vilka åtgärder som är viktiga för att bibehålla anläggningarnas funktion och ger exempel på kontroll- och uppföljningsprogram som kan anpassas till olika anläggningar.

Artikelnr: TV15998