Webbutik

MENY

Separering av gående och cyklister från varandra – utvärdering av goda lösningar

Dokumentbeteckning: 2009:155

Rapporten redovisar utvärderingar av lösningar på utformning av separering mellan gående och cyklande: separering vid dubbelriktad cykelbana, separering i intensiv trafikmiljö samt cykelbana på gågata. Valda utformningar grundas på förstudien publikation 2009:154. Studierna har genomförts genom beteende- och intervjustudier. Fokus på studierna ligger på trygghets- och framkomlighetsaspekter för fotgängare och cyklister.

Artikelnr: TV16551