Webbutik

MENY

Separering av fotgängare och cyklister – förstudie inom SNE-RPD

Dokumentbeteckning: 2009:154

Rapporten belyser hur separering av fotgängare och cyklister kan ske. I våra städer blandas ofta cyklister och fotgängare på olika former av ytor vilket uppfattas negativt av båda grupperna. Arbetet utfördes med hjälp av en litteraturstudie, en STRADAanalys, kommunkontakter samt en analys av olika utformningstyper. Studien ger förslag till utvärdering av lösningar som redovisas i publikation 2009:155.

Artikelnr: TV16552