Webbutik

MENY

Sektorsverksamhet inklusive exempel

Dokumentbeteckning: 2009:102

Denna underlagsrapport är en del i åtgärdsplaneringen för åren 2010-2021 och beskriver Banverket och Vägverkets förslag till inriktning för sektorsverksamheten under denna period. Till denna rapport finns en exempelsamling, som återfinns på trafikverkens hemsidor, där delar av verksamheten i form av olika exempel som har genomförts eller bedrivs i dag.

Artikelnr: TV16290