Webbutik

MENY

Scenarioanalyser höghastighetståg

Dokumentbeteckning: 2012:113

På Trafikverkets uppdrag har WSP och TRV gemensamt genomfört analyser av höghastighetståg. I denna rapport presenteras resandeprognoser och samhälls-ekonomiska bedömningar av nyttan av höghastighetståg samt en uppgradering av stambananorna. Det har även gjorts jämförelser mot den tidigare genomförda samhällsekonomiska kalkylen som låg till grund för den statliga utredningen om höghastighetsbanor.
Artikelnr: TV17228