Webbutik

MENY

Samverkansmetoder - samråd och dialog vid trafikplanering

Dokumentbeteckning: 2011:078

När förändringar planeras inom transportsystemet genomför Trafikverket ett antal samråd med allmänheten. Ett syfte med samråden är att samla in information och synpunkter, som sedan är en grund i det fortsatta pro¬jektarbetet. Ett annat syfte är att Trafikverket ges möjlighet att informera om hur planerings- och beslutsprocessen ser ut och om det fortsatta arbetet i projektet. Rapporten innehåller en sammanställning av olika metoder för sam¬verkan.

Artikelnr: TV16907