Webbutik

MENY

Samverkande system, busstrafik i de fyra nordligaste länen - utredning inför nytt trafikavtal från december 2017

Dokumentbeteckning: 2019:115

Trafikverket har tillsammans med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland ett samverkansavtal om busstrafik i och mellan länen, vilket kallas Samverkande system. Avtalet löper ut i 2017-12-09 och Trafikverket har därför utrett förutsättningarna för ett fortsatt engagemang i trafiken.
Artikelnr: TVD-45730