Webbutik

MENY

Samverkande strategier för hållbara transporter och stadsutveckling utomlands : erfarenheter, innehåll, arbetssätt, organisationformer, effekter

Dokumentbeteckning: 2006:69

Denna rapport har tagits fram inom ramen för projektet "Den Goda Staden" för att visa intressanta exempel på sammanhållna transportstrategier utomlands. Den avser även att vara ett komplement och idékälla för handboken TRAST, Trafik för en attraktiv stad.

Artikelnr: TV12176