Webbutik

MENY

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken – En utvärdering av SMADIT i Dalarnas län

Dokumentbeteckning: 2011:077

Till grund för denna rapport ligger en intervjustudie genomförd bland medverkande aktörer från respektive organisation: Polisen, Beroendeenheten vid Falu Lasarett samt Socialtjänsten i respektive kommun i Dalarnas län. Dessutom har ett antal personer som erbjudits hjälp inom ramen för SMADIT intervjuats. För att skapa en så adekvat bakgrundsbild av SMADIT-arbetet som möjligt har även ett antal expertintervjuer genomförts.

Artikelnr: TV16926