Webbutik

MENY

Samrådsunderlag Väg 859 gång- och cykelväg samt korsningarna Rosersbergsvägen Säbyholmsvägen

Dokumentbeteckning: 2013:143

Märstastråket är ett c:a 39 km långt cykelstråk mellan Stockholm och Märsta. Mellan Upplands Väsby och Rosersberg saknas dock två länkar. Avsikten med detta projekt är att bygga bort dessa saknade delar och skapa ett sammanhängande cykelstråk. I samband med detta avses också att utföra åtgärder för att öka trafiksäkerheten i korsningarna mellan väg 859 och Rosersbergsvägen samt mellan väg 859 och Säbyholmsvägen.

Artikelnr: TV17595