Webbutik

MENY

Sampers 3.4.4 Användarhandledning

Dokumentbeteckning: 2020:251

Detta dokument är en uppdaterad sammanslagning av tidigare Sampersmanual, Sampershandledning och Samkalkhandledning, och vänder sig både till den som inte använt Sampers tidigare, och till erfarna användare. Dokumentet innehåller en releaseinformation, så att den som använt Sampers tidigare kan få en uppfattning om vad som är nytt i 3.4.4 och om hur modellsystemet förändrats mellan de senaste versionerna.
Artikelnr: TVD-68461

Det finns en översikt över modellsystem och databaser, som främst vänder sig till ovana användare, och därpå följer avsnittet ”Att komma igång - installation, inställningar och exekvering”, som är tänkt som en ”nybörjarkurs”.

Därefter följer avsnittet ”Detaljerad användarhandledning” som är tänkt som en uppslagsdel där Sampers/Samkalks olika delar beskrivs noggrannare, både för att ovana användare ska kunna läsa på om detaljer, och för att vana användare ska kunna skaffa sig information, till exempel om de delar av Sampers som inte används i standardtillämpningar.