Webbutik

MENY

Samordnad planering för järnvägen mellan Gävle och Sundsvall

Dokumentbeteckning: 2015:068

Samordnad planering för järnvägen mellan Gävle-Sundsvall är resultatet av ett samverkansprojekt för att på sikt planmässigt kunna möjliggöra en utbyggnad av dubbelspår på sträckan. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Region Gävleborg och Gävles, Söderhamns, Hudiksvalls, Nordanstigs och Sundsvalls kommuner. Länsstyrelserna i Gävleborg och Västernorrland har varit adjungerade.

Ett nytt planeringssystem för transportinfrastruktur trädde i kraft 1 januari 2013. Redan i maj 2011 inleddes projektet Samordnad planering som en pilot inom det nya sättet att bedriva infrastrukturplanering. Syftet med projektet är att tillräckligt gedigen och djup planeringsberedskap ska uppnås för att kunna ta objekten till nästa steg i planeringsprocessen, och därigenom på sikt möjliggöra en utbyggnad av dubbelspår på sträckan Gävle och Sundsvall. Denna rapport är därmed en del av den järnvägsplan för sträckan som enligt den nya planlagstiftningen påbörjades i och med den förstudie som togs fram 2010.

Bilagor till rapporten:
Planeringsprocessen (publikation 2015:069)
Påbörjad miljökonsekvensbeskrivning (publikation 2015:070)
Måluppfyllelse (publikation 2015:071)
Artikelnr: TV000241