Webbutik

MENY

Sammanställning av aktörsmätningar – hastighet. 2007-2012

Dokumentbeteckning: 2012:218

Trafikverket har sedan 2007 genomfört hastighetsmätningar på i förväg utvalda taxibolag och bussbolag samt på lastbilstrafik och övrig förbipasserande yrkestrafik. I denna rapport sammanställs data från cirka 15 000 hastighetsobservationer genomförda hösten 2012 och jämförs med 2011, 2010, 2009, 2008 och 2007 års observationer.

Artikelnr: TV17571