Webbutik

MENY

Sammanställning av aktörsmätningar – hastighet. 2007-2011

Dokumentbeteckning: 2012:070

Trafikverket har sedan 2007 genomfört hastighetsmätningar på i förväg utvalda åkerier, taxibolag och bussbolag samt på övrig förbipasserande yrkestrafik. I denna rapport sammanställs data från cirka 21 000 hastighetsobservationer genomförda hösten 2011, och jämförs med 2010, 2009, 2008 och 2007 års observationer.
Artikelnr: TV17155