Webbutik

MENY

Sammanfattande slutrapport - Åtgärdsvalsstudie, E20 Genom Västra Götaland

Dokumentbeteckning: 2012:134

(ÅVS)

Genom Västra Götaland är det fem delsträckor på E20 som saknar mötesseparering och där finns inga åtgärder med i den nationella planen för transportsystemet 2010-2021. Mot den bakgrunden startade Trafikverket den här studien i samarbete med Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund och Vårgårda kommun. Målet var att i ett tidigt planeringsskede skapa en bild över vilka åtgärder som behöver genomföras.

Artikelnr: TV17240