Webbutik

MENY

Sammanfattande rapport - åtgärder för att minska koldioxidutsläpp 2011

Dokumentbeteckning: 2012:195

Når vi klimatmålen?
Investeringsprojektet har testat olika metoder att beräkna koldioxidutsläpp för att få veta om vi når klimatmålen eller inte. Fokus under 2011 har varit beräkningsmetoder kopplade till optimerad masshantering, miljövarudeklarationer och krav vid projektering/upphandling. Där så har varit möjligt har också koldioxidutsläpp beräknats. Projektets beräknade koldioxidbesparing har varit 8500 ton koldioxid, vilket motsvarar vad ca 1600 svenska invånare släpper ut på ett år.

 Detta är en utökad version av publikation 2012:130

Artikelnr: TV17317