Webbutik

MENY

Samlad beskrivning - Effekter Nationell plan

Dokumentbeteckning: 2009:101

Denna rapport utgör en beskrivning av effekterna av det nationella planförslag för perioden 2010–2021 som skickas ut på remiss 1 september 2009. En ny rapport kommer att tas fram under hösten där även effekter av åtgärder i förslagen till länsplaner ingår, vilken lämnas till regeringen 15 december.

Artikelnr: TV16289