Webbutik

MENY

Samlad beskrivning - Effekter av nationell plan och länsplaner 2010-2021

Dokumentbeteckning: 2010:124

Denna rapport utgör en beskrivning av effekterna av den nationella plan för transportsystemet 2010-2021 som beslutades av regeeringen den 29 mars 2010 samt de länsplaner för regional transportinfrastruktur som fastställdes den 30 juni 2010.

Artikelnr: TV16878