Webbutik

MENY

Samgodsanalyser av förslag till ny reglering av buller från godstrafik på järnväg

Dokumentbeteckning: 2018:237

I rapporten analyseras effekter för godstrafiken av Kommissionens förslag till bullerreglering som har utarbetats av den europeiska järnvägsbyrån, ERA. Två scenarier har analyserats, dels ett Jämförelsealternativ (JA) som utgörs av Trafikverkets Basprognos för 2040, vilket ställs ett Utredningsalternativ (UA), där förslaget till bullerreglering är infört i hela EU.
Artikelnr: TVD-33125