Webbutik

MENY

Samgodsanalyser av förslag till nationell plan och länsplaner för transportsystemet 2018-2029

Dokumentbeteckning: 2018:051

I rapporten analyseras effekter för godstrafiken av förslaget till Nationell plan för perioden 2018-2029. Två scenarier har analyserats, dels ett Jämförelsealternativ (JA) med ett begränsat antal investeringar, som ställs mot ett Utredningsalternativ (UA), som omfattar samtliga investeringar i planförslaget.
Artikelnr: TVD-14501
Specifikationer
Language Swedish SV