Webbutik

MENY

Samåkning i Sverige

Dokumentbeteckning: 2006:135

Rapporten inleds med Vägverkets hållbara råd för samåkning, ett koncentrat av rekommendationer för hur man bör arbeta för att öka graden av samåkning. Huvuddelen i rapporten utgörs av en kartläggning från 2005 – en alltjämt aktuell sammanställning av vad som görs och har gjorts i Sverige samt vilka slutsatser vi kan dra av detta. Denna kartläggning utgjorde i sin tur basen för en konferens som Vägverket genomförde samma år. Ett referat från konferensen återfinns sist i rapporten.

Artikelnr: TV14213