Webbutik

MENY

SAFEWAY2SCHOOL - EU-projekt om skolskjuts 2009-2012

Dokumentbeteckning: 2013:005

Denna rapport är en sammanfattning av resultaten från EU-projektet SAFEWAY2SCHOOL, som bedrivits inom 7:e ramprogrammet under åren 2009 till och med augusti 2012. Rapporten är särskilt inriktad på den svenska fältstudien i Örnsköldsvik, där lagstadgad hastighet 30 km/tim har testats, samt de förbättringsförslag inom lagstiftnings- och regelområdet som pekats ut som extra viktiga att beakta ur ett europeiskt perspektiv. Rapporten vänder sig till svenska beslutsfattare och övriga intresserade inom skolskjutsområdet.  
Artikelnr: TV17415