Webbutik

MENY

Så får vi Den Goda Staden

Dokumentbeteckning: 2010:108

Den Goda Staden är ett samverkansprojekt som pågått i sex år mellan 2005 och 2010, på initiativ av dåvarande Vägverket. Projektet har haft som syfte att utveckla processer där samspelet mellan trafikutveckling och bebyggelseutveckling stått i centrum. Fokus har legat på hur olika intressen, krav och behov hanteras samordnat för att åstadkomma långsiktigt hållbar stadsutveckling. Inom projektet har också intressanta nya lösningar tagits fram och följts upp. Särskilt intresse har ägnats åt att utveckla möjligheter till koordinering mellan nationell, regional och lokal nivå.

Detta är en av slutskrifterna i Den Goda Staden.

Artikelnr: TV16776