Webbutik

MENY

Särskild redovisning om krisberedskap och totalförsvar - underlagsrapport till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Dokumentbeteckning: 2017:166

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029.1 Som en del av detta arbete ska Trafikverket senast den 31 augusti 2017 lämna en särskild redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) avseende krisberedskap och totalförsvar. Denna bilaga utgör Trafikverkets särskilda redovisning.
Artikelnr: TVD-7499