Webbutik

MENY

Särskild kapacitetsavgift

Dokumentbeteckning: 2012:131

Syftet med rapprten är dels att beskriva exempel på ineffektivt kapacitetsutnyttjande i dagens tågtrafik och des visa på hur detta kan effektiviseras med andra trafikupplägg. Dessutom skall det föreslås exempel på en avgift som kan styra mot en sådan effektivisering. Förslagen i denna rapport skall inriktas mot att klara en större del av resandeefterfrågan än idag.
Artikelnr: TV17233