Webbutik

MENY

Säkrare vägarbetsplatser - delrapport för 2006

Dokumentbeteckning: 2007:64

Projektet Säkrare vägarbetsplatser är ett samarbetsprojekt mellan Vägverket Region Mälardalen och Vägverket Produktion. Projektet inleddes 2004 och beräknas pågå fram till slutet av 2007.
Denna rapport är projektets andra delrapport och baseras på det arbete som genomfördes under 2006.

Artikelnr: TV15423