Webbutik

MENY

Säkrare cykling - gemensam strategi för år 2014-2020

Dokumentbeteckning: 2014:030

Ökat resande med cykel är en viktig del i hållbara transporter. Ökad cykling ger också positiva effekter på folkhälsan och utvecklingen av attraktiva städer. Samtidigt finns det stora och allvarliga problem med trafiksäkerheten för cyklister.
Strategin för säkrare cykling har tagits fram för att berörda aktörer ska kunna bidra effektivt till förbättrad säkerhet för cyklister. Detta är en del i aktörernas gemensamma arbete med Tillsammans för Nollvisionen och för en ökad cykling.Strategin har ersatts med Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped 2018, publikation 2018:159.
Artikelnr: TV17613