Webbutik

MENY

Säkra transporter av farligt gods

Dokumentbeteckning: 100692

Trafikverket bygger säkra vägar och järnvägar för all trafik och alla typer av transporter. Riksdagens nollvision gäller för alla transporter och trafikolyckorna minskar stadigt år efter år, trots att trafiken ökar. Transporter med farligt gods är en liten del av alla transporter och omgärdas av stränga säkerhetsregler. Målet är att en transport med farligt gods ska vara en säker transport.

Artikelnr: TV17642