Webbutik

MENY

Säkra tillgängliga cykelöverfarter

Dokumentbeteckning: 2017:213

1 september 2014 ändrades Trafiklagstiftningen i Sverige. Förändringen innebar bland annat att cykelöverfart infördes med regler för väjningsplikt mot cyklande som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten, nytt vägmärke samt krav på lokal trafikföreskrift. Dessutom ställdes krav på att trafikmiljön ska utformas så att inte fordon framförs med hastighet högre än 30 km/tim. För cykelpassage gäller att cyklist har väjningsplikt och att cykelpassagen kan utformas med eller utan vägmarkering.

Trafikverket initierade och finansierade detta projekt – Säkra Tillgängliga Cykelöverfarter – med målet att ta fram råd och krav enligt TRVR samt TRVK (VGU) för utformning av cykelöverfarter samt cykelpassager.
Artikelnr: TVD-14556
Specifikationer
Language Swedish SV