Webbutik

MENY

Säkerhetshandbok för driftpersonal

Dokumentbeteckning: 100175

Säkerhetshandbok för driftpersonal rör sig till de entreprenörer som genomgår Trafikverkets säkerhetsutbildning som arbetar med drift och underhåll på E4/E20 Essingeleden och i stora tunnelanläggningar såsom Norrortsleden, Muskötunneln och Södra länken. I boken kan man läsa om säkerhet på arbetsplatsen, arbetskläder och utmärkning av fordon, tillträde till arbetsplatsen och hur man ska agera vid incident eller arbetsplatsolycka.

Utgåva nio, augusti 2015
Artikelnr: TV16651