Webbutik

MENY

Rutt-optimerad och GPS-styrd drift och underhåll av vägar, DoU, del 2 – ett utvecklingsprojekt som syftar till ökad resurseffektivitet

Dokumentbeteckning 2018:049

Detta projekt syftar till att hitta effektiva metoder för att enkelt göra optimerade rutter körbara i navigator utvecklad för drift och underhållsåtgärder, en ytterst viktig fråga för att få genomslagskraft med den nya tekniken.
Artikelnr: TVD-20211