Webbutik

MENY

RSI fas II – Road Status Information. Dynamisk väglagsinformation

Dokumentbeteckning: 2018:154

Demonstration av ny teknik gällande dynamisk väglagsinformation är det övergripande målet med RSI-projektet som bedrivits sedan vintern 2012/13 i Trafikverkets regi. Föreliggande rapport utgör en redovisning av framkomna delresultat från FAS II i demonstrationsprojektet. De två faserna i RSI har haft som huvudsyften att:
•FAS I – etablera RSI som demonstrationsplattform
•FAS II – demonstration av hur RSI kan användas i operativ drift för effektivisering av vinterdrift och som uppföljningsverktyg. Fas II innehåller också en validering av beräknade väglag och friktionsestimat.
Artikelnr: TVD-20352