Webbutik

MENY

RSI fas I – Road Status Information, a new method for monitoring, calculation and presentation of road conditions

Dokumentbeteckning: 2018:035

Detta dokument utgör slutrapport för Fas I i projektet RSI – Road Status Information. Dokumentet börjar med en inledning till projektet och fortsätter därefter med sex relativt fristående rapporter som avhandlar de sex Work Packages (WP) som projektet består av. Efter de sex WP-rapporterna ges en sammanfattning där övergripande resultat presenteras och diskuteras.
Artikelnr: TVD-20186