Webbutik

MENY

Riskanalys vald vägsträcka - handbok

Dokumentbeteckning: 2017:204

Mellan åren 2001-2005 utvecklade Vägverket en metodik för att översiktligt kunna inventera och analysera allvarliga fysiska faror längs utvalda vägsträckor, ”Riskanalys vald vägsträcka”. I en fördjupningsdel gavs stöd för bedömning av sannolikheter för olika faror/händelser och för värdering av konsekvenser.

Metodiken har använts vid inventeringar i hela landet, särskilt efter raset och skredet som inträffade 2006 vid Ånn respektive vid Småröd. Erfarenheterna har varit goda när det gäller att identifiera riskutsatta platser, men skillnader vid tillämpning av metodiken och tillkomsten av nya digitala hjälpmedel har medfört att det finns ett revideringebehov. En reviderad metodik kommer att leda till att bättre och mer enhetliga bedömningar kan göras.

Ersätter Vägverkets publikationer 2005:54 och 2005:55.
Artikelnr: TVD-11090