Webbutik

MENY

Risk och Nytta – kan man väga riskerna med stationsnära byggande mot samhällsnyttan

Dokumentbeteckning: 2010:074

Länsstyrelsen i Skåne har under 2009-2010 drivit ett projekt om stationsnära byggande. Syftet är att öka andelen järnvägstrafik i förhållande till biltrafiken. Härigenom kan andra samhällsvinster uppnås; färre olyckor, minskat koldioxidutsläpp, mindre trängsel på vägarna och kanske till och med en attraktivare stad. Denna skrift utgör ett särtryck från en länsstyrelsens stora rapport om stationsnära byggande

Artikelnr: TV16632