Webbutik

MENY

Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser - kortversion

Dokumentbeteckning: 2012:046

Trafikverket har tagit fram och beslutat om Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser (TDOK 2011:465). Huvudsyftet med riktlinjerna är att kvalitetssäkra prognosarbetet bl. a. vad gäller dokumentation, tydlighet, transparens och användbarhet.
Riktlinjerna beskrivs mer detaljerat i rapporten Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser, (Trafikverket 2012:045). Föreliggande dokument utgör en kortversion av denna rapport  men tyngdpunkten ligger på de riktlinjer som riktar sig mot användare utanför Trafikverket.
 
Artikelnr: TV17134