Webbutik

MENY

Riktlinjer för Vägverkets elsäkerhetsarbete

Dokumentbeteckning: 2006:13

Denna publikation ska användas för utförande och skötsel samt allt arbete på eller nära elektrisk starkströmsanläggning och elektrisk anordning (gäller inte för fartyg). Vägverket äger genom sina beställarorganisationer och affärsenheter ett stort antal elektriska starkströmsanläggningar. Ansvar och roller för att klara av att sköta dessa anläggningar är idag otydligt.
Artikelnr: TV12116