Webbutik

MENY

Riktlinje för handläggning av starkströmsledningar i vägområdet inom Vägverket

Dokumentbeteckning: 2005:73

Riktlinjens syfte är att skapa förutsättningar för en gemensam syn vid administration, handläggning och bedömning av tillståndsansökningar för starkströmsledningar i vägområdet inom Vägverket.
Artikelnr: TV12018