Webbutik

MENY

RiksISA

Dokumentbeteckning: 2004:82

Denna rapport utgör slutrapport i FoU-projektet RiksISA som genomförts under 2002-2003. RiksISA har ingått i det sk VITSA -samarbetet, samordnat av Stiftelsen Teknikdalen i Borlänge. Huvudansvarig för genomförandet av RiksISA har varit SWECO. VITSA-samarbetet och övriga VITSA-projekt beskrivs i rapporter från respektive delprojekt
Artikelnr: TV11809