Webbutik

MENY

Riksintresseprecisering Uddevalla hamn

Dokumentbeteckning: 2020:148

Trafikverket har pekat ut Uddevalla hamn som en anläggning av riksintresse för kommunikation. Vilka delar av hamnen som ingår i riksintresset och vilket område som berör eller berörs av hamnen framgår inte av beslutet. Denna rapport syftar till att precisera vad som utgör riksintresset och vilka land- och vattenområden som berörs, både idag och i ett framtidsperspektiv.

En av förutsättningarna för handelns och industrins tillväxt är väl utvecklade transportsystem. Transportkedjor där de olika trafikslagen samverkar för hållbara lösningar bidrar till en energieffektiv godshantering. Hamnar utgör viktiga noder i detta system och är en förutsättning för Sveriges försörjning.
Artikelnr: TVD-62813