Webbutik

MENY

Riksintresseprecisering Ostkustbanan, delen Solna–Uppsala

Dokumentbeteckning 2016:102

Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala är en järnväg av riksintresse. Denna riksintresseprecisering syftar till att precisera och beskriva riksintressets funktion. I preciseringen ingår också en redovisning av framtida utbyggnads och markanvändningsbehov  för möjligheten att förstärka kapaciteten på sträckan med ytterligare två spår. Riksintressepreciseringen utgör planeringsförutsättningar för kommunernas fysiska planering och tillståndsprövning.
Artikelnr: TV000506